SIA "Translats"
Eglaines iela 1, Rīga
LV-1057, Latvija
Tālr.: (+371) 67 780 641
Fakss: (+371) 67 780 645

>  Pakalpojumi

Pakalpojumi

  • Kravu ekspedīcija pa NVS valstu, Baltijas valstu dzelzceļiem.
  • Kravu nosūtīšanas, atrašanās ceļā un ierašanās uzraudzība, iekļaujot informāciju par pārkraušanu robežpārejas punktos.
  • Kravu pārvadāšanas variantu izstrādāšana, lai mazinātu klienta transportēšanas izdevumus.
  • Konkurētspējīgas likmes eksporta un importa, un tranzīta pārvadājumiem.
  • Profesionāla pieeja darbam • Konsultācijas par NVS MP, SMT, VMT.
  • „Ekstranet” datorsistēmas izmantošana pieteikuma reģistrēšanai un apstrādāšanai ar minimālu laika un finanšu patēriņu.


  • Tranzīts caur Latvijas sauszemes robežpunktiem.
    Kopš uzņēmuma dibināšanas brīža „Translats” ir viens no lielākajiem ekspeditoriem uz Latvijas dzelzceļa.